Wędzidło dla konia – wybieramy najlepsze

Wędzidło – część uzdy, która jest wkładana do pyska konia – umożliwia jeźdźcowi udzielanie wskazówek konia poprzez wywieranie nacisku w pysku konia i wokół niego. Ten nacisk służy do kontrolowania prędkości i kierunku ruchu konia. Na wybór wędzidła wpływa wiele czynników, w tym styl jazdy i tradycyjne użycie wędzidła, umiejętności jeźdźca, poziom wytrenowania konia i przeznaczenie konia.

Jak wybrać wędzidło dla konia?

Określone dyscypliny jeździeckie wykorzystują jeden rodzaj wędzidła bardziej niż inny. Na przykład, konie siedzą głównie z munsztukami, a jeźdźcy kładą jedną rękę na wodzach i nie mają kontaktu wodzy na pysku konia, chyba że zastosują konkretną wskazówkę. Odwrotnie, konie myśliwskie są dosiadane głównie z wędzidłem obrączkowym i prowadzone dwiema rękami na wodzach i ciągłym lekkim kontaktem wodzy z pyskiem konia. Dobór wędzideł będzie się również różnić ze względu na różnice w umiejętnościach koni i jeźdźców. Niedoświadczone lub źle wytrenowane konie mogą być zdezorientowane i reagować niekorzystnie na rodzaj lub intensywność nacisku niektórych wędzideł. Podobnie niektórzy jeźdźcy mogą wywierać nieodpowiedni poziom nacisku na niektóre wędzidła lub mogą wywierać nacisk w niewłaściwych momentach.

Zachęcam także do przeczytania artykułów:

Jakie wędzidło wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Czy jazda z wędzidłem boli konia?

Przykłady wędzideł

Wędzidło zwykłe Winderen

Wędzidło Baucher pojedynczo łamane Rainbow Balotade

Wędzidło wielokrążek pojedynczo łamane pełne Blue Steel Balotade

Wędzidło Swales Pelham krótki Winderen

Wędzidło Nathe proste Mullen z luźnymi pierścieniami Sprenger

Wędzidło D-ring podwójnie łamane z zabawką Blue Steel Balotade

Wędzidła mogą być konstruowane na różne sposoby, aby pomóc w treningu koni do określonych zadań. Na przykład niektóre wędzidła są przeznaczone do jazdy z dwoma zestawami wodzy. Ustniki mogą być wykonane z różnych materiałów. Niektóre mogą pracować jednocześnie z nachrapnikiem przymocowanym do wędzidła za pomocą ustnika.

Dodaj komentarz